Ima 23 proizvoda.

Podkategorije

 • N2XH

  KONSTRUKCIJA

  Provodnik: bakarni provodnik
  Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
  Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
  Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
  Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
  Standardna boja plašta: crna

  PRIMENA

  Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl.

  Ponašanje u uslovima požara:
  - ne širi plamen
  - ima malu gustinu dima
  - ne sadrži korozivne gasove

 • NHXHX-J

  KONSTRUKCIJA

  Provodnik: bakarni provodnik
  Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
  Ispuna: bezhalogena mešavina
  Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
  Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

  PRIMENA

  Ne širi požar, ne gori plamenom.
  Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom.

  Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
  - ne šire plamen
  - proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja ,
  - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja

  Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru.
  Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

Prikazujem 1 - 23 od 23 proizvoda