Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228
Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer
Plašt:HFFR masa tipa HM4
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.
Pakovanje: Na dobošima

Standard: DIN VDE 0815 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24 ; Bezhalogenost: SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SPRS EN 61034-2
Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:prečnika ø 0,6 i ø 0,8 mm
Izolacija:HFFR-masa tip HI2
Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
Separator:poliester traka
Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
Plašt:HFFR-masa tip HM2
Boja plašta:siva RAL 7035

Upotreba: Bezhaologeni instalacioni kabl tipa J-H (St) H upotrebljava se za prenos podataka i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija,gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra.Preporučuje se ugradnja u industrijske i javne objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrednosti.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje
Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.

Standard: DIN VDE 0812; Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima: SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: Do 250 V (nije predviđen za napajanje)
Opseg radne temperature: -30ᵒC +70ᵒC
Opseg temperature pri polaganju: +5ᵒC +50ᵒC
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:HFFR masa
Boje izolacije: žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeleženja brojevima.
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Separator:Plastična traka
Ekran:Kalajisana bakarna uzica
Plašt:HFFR masa
Boja plašta: Siva RAL 7035

Upotreba: Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku tipa LiHCH,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signalau elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude I materijalna dobra.Ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.
Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperovanim dobošima
Bezhalogeni (halogen free) kablovi
Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60...
Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228
Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1
Boje izolacije:prema SRPS HD 308
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer
Plašt:HFFR masa tipa HM4
Boja plašta:Crna RAL 9005

Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.
Pakovanje: Na dobošima

Standard: DIN VDE 0815 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24 ; Bezhalogenost: SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SPRS EN 61034-2
Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
Konstrukcija: Bakarni provodnik:prečnika ø 0,6 i ø 0,8 mm
Izolacija:HFFR-masa tip HI2
Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
Separator:poliester traka
Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
Plašt:HFFR-masa tip HM2
Boja plašta:siva RAL 7035

Upotreba: Bezhaologeni instalacioni kabl tipa J-H (St) H upotrebljava se za prenos podataka i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija,gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra.Preporučuje se ugradnja u industrijske i javne objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrednosti.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje
Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.

Standard: DIN VDE 0812; Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima: SRPS EN 61034-2
Nazivni napon: Do 250 V (nije predviđen za napajanje)
Opseg radne temperature: -30ᵒC +70ᵒC
Opseg temperature pri polaganju: +5ᵒC +50ᵒC
Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
Izolacija:HFFR masa
Boje izolacije: žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeleženja brojevima.
Jezgro kabla čine žile međusobno použene
Separator:Plastična traka
Ekran:Kalajisana bakarna uzica
Plašt:HFFR masa
Boja plašta: Siva RAL 7035

Upotreba: Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku tipa LiHCH,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signalau elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude I materijalna dobra.Ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.
Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperovanim dobošima
Više
Ima 9 proizvoda.

Podkategorije

 • N2XH

  KONSTRUKCIJA

  Provodnik: bakarni provodnik
  Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
  Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
  Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
  Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
  Standardna boja plašta: crna

  PRIMENA

  Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl.

  Ponašanje u uslovima požara:
  - ne širi plamen
  - ima malu gustinu dima
  - ne sadrži korozivne gasove

 • NHXHX-J

  KONSTRUKCIJA

  Provodnik: bakarni provodnik
  Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
  Ispuna: bezhalogena mešavina
  Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
  Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

  PRIMENA

  Ne širi požar, ne gori plamenom.
  Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom.

  Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
  - ne šire plamen
  - proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja ,
  - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja

  Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru.
  Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

Prikazujem 1 - 9 od 9 proizvoda