Ima 258 proizvoda.

Podkategorije

 • Instalacioni kablovi i...
  Standard: SRPS N.C3.220;Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-1-2
  Nazivni napon: Uo/U 300/500 V
  Opseg radne temperature: -30°C do +70°C
  Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
  Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 prema SRPS EN 60228
  Izolacija:PVC masa
  Boje izolacije:prema SRPS HD 308
  Jezgro kabla čine žile međusobno použene
  Ispuna: Nevulkanizovana guma
  Plašt:PVC masa
  Boja plašta: Siva RAL 7035

  Upotreba: Instalacioni kabl tipa PP upotrebljavaju se za instalacije u suvim I vlažnim prostorijama,za polaganje pod malter oli po zidu.Nije dozvoljeno polaganje u zemlju,na otvorenom prostoru ili u beton(zalivanjem).
  Pakovanje: Na koturove od 100 m ili doboše
 • Energetski kablovi 1kV

  KONSTRUKCIJA

  Provodnik: žica ili uže  izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa PP 00, aluminijuma za tip PP 00-A.
  Izolacija: PVC masa.
  Jezgro: dve ili više žila međusobno použene.
  Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka.
  Plašt: sloj od PVC mase.
  Boja plašta crna

  PRIMENA

  Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, u zemlji i na otvorenom prostoru, u mesnim i industrijskim mrežama, elektranama i rasklopnim postrojenjima kada ne postoji opasnost mehaničkih oštećenja kabela.

 • Bezhalogeni (halogen...
  Standard: DIN VDE 0276-604; SRPS HD 604 S1 ; Otpornost prema gorenju: SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SRPS EN 61034-2
  Nazivni napon: U₀/U 0,6/1 kV
  Opseg radne temperature: -30°C do +90°C
  Opseg temperature pri polaganju: +5°C do +50°C
  Konstrukcija: Provodnik: Cu žica klase 1 (RE) I Cu uže klase 2 (RM) prema SRPS EN 60228
  Izolacija:umreženi polietilen (XLPE) tipa 2XI1
  Boje izolacije:prema SRPS HD 308
  Jezgro kabla čine žile međusobno použene
  Ispuna: HFFR bezhalogeni ekstrudovani polimer
  Plašt:HFFR masa tipa HM4
  Boja plašta:Crna RAL 9005

  Upotreba: Energetski kabl tipa N2XH-J upotrebljavaja se za objekte i industrijska postrojenja gde u slučaju požara treba zaštititi ljude i materijalna dobra,od korozivnih gasova.Kabl je namenjen za objekte gde boravi veliki broj ljudi kao što su škole,bolnice,hoteli,aerodromi,bioskopi itd.
  Pakovanje: Na dobošima

  Standard: DIN VDE 0815 Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24 ; Bezhalogenost: SRPS EN 60754-2; Gustina dima:SPRS EN 61034-2
  Opseg radne temperature: -5°C to +50°C
  Opseg temperature pri polaganju: -30°C to +70°C
  Konstrukcija: Bakarni provodnik:prečnika ø 0,6 i ø 0,8 mm
  Izolacija:HFFR-masa tip HI2
  Boje izolacije:prema DIN VDE 0815
  Jezgro:žile su upredene u parice,osim za dve parice koje su upredene u zvezdu četvorku
  jezgro kabla se formira od koncentričnih slojeva
  Separator:poliester traka
  Ekran: ALPETP traka i uzdužno upuštena bakarna žica
  Plašt:HFFR-masa tip HM2
  Boja plašta:siva RAL 7035

  Upotreba: Bezhaologeni instalacioni kabl tipa J-H (St) H upotrebljava se za prenos podataka i telefonskih signala,za fiksnu instalaciju unutar suvih ili vlažnih prostorija,gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra.Preporučuje se ugradnja u industrijske i javne objekte u kojima se okuplja puno ljudi i za objekte visoke materijalne vrednosti.Ne smeju se polagati direktno u vodu i u zemlju i nisu predviđeni za napajanje
  Pakovanje: na koturove od 100, 200 i 250 m.

  Standard: DIN VDE 0812; Otpornost prema gorenju:SRPS EN 60332-3-24; Bezhalogenost:SRPS EN 60754-2; Gustina dima: SRPS EN 61034-2
  Nazivni napon: Do 250 V (nije predviđen za napajanje)
  Opseg radne temperature: -30ᵒC +70ᵒC
  Opseg temperature pri polaganju: +5ᵒC +50ᵒC
  Konstrukcija: Provodnik: Cu uzica klase 5 prema SRPS EN 60228
  Izolacija:HFFR masa
  Boje izolacije: žile obežene bojama prema DIN 47100,više od 5 žila crna boja izolacije obeleženja brojevima.
  Jezgro kabla čine žile međusobno použene
  Separator:Plastična traka
  Ekran:Kalajisana bakarna uzica
  Plašt:HFFR masa
  Boja plašta: Siva RAL 7035

  Upotreba: Bezhalogeni fleksibilni ekranizovani kontrolni kabl za elektroniku tipa LiHCH,upotrebljava se za prenos analognih i digitalnih signalau elektronici za računarske sisteme,elekronsku kontrolnu opremu.Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.Postavlja se u suvim i vlažnim prostorijama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude I materijalna dobra.Ne preporučuje za spoljašnju upotrebu.Ne sme se polagati u vodu niti u zemlju.
  Pakovanje: Po 500 i 1000 m na šperovanim dobošima
 • Samonosivi kablovski...
  Standard: SRPS HD 626 S1
  Nazivni napon: U₀/U 0,6/1kV
  Opseg radne temperature: -30ᵒC do 90°C
  Opseg temperature pri polaganju: +5ᵒC do +50ᵒC
  Konstrukcija: Provodik:aluminijumsko uže klase 2 prema HD 383
  Izolacija:umreženi polietilen
  Boja izolacije:crna
  Obeležavanje žila:Nulta žila je obeležena uzdužnim ispupčenjem na izolaciji,fazne žile su obeležene brojevima 1,2,3
  Jezgro čine žile použene u snop

  Upotreba: Nadzemni distributivni kablovi tipa FR-N1XD4-AR upotrebljavaju se u niskonaponskim nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije,za izvođenje kućnih priključaka,za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije.
  Pakovanje: Po 500m i 1000m na dobošima
 • Računarski-LAN kablovi
 • Koaksijalni kablovi
 • Signalno komandni kablovi
  Parični kablovi tipa LiYCY

  LiYCY namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici,računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici.

  Preko jezgra kabla nalazi se zajednički ekran od kalajisanih bakarnih žica. Ekran pruža zaštitu od visokofrekventnih signala i time garantuje egzaktni prenos podataka, a istovremeno može da posluži kao uzemljenje.
  Parično použavanje smanjuje električne sprege između parica unutar kabla, čime se doprinosi smanjenju preslušavanja,a takođe pruža i dobru zaštitu od kapacitivnih uticaja spoljašnjih električnih polja.
 • Gumirani kablovi
 • Optički kablovi
 • Telekomunikacioni kablovi
 • Užad i pletenice
 • Alarmni kablovi
 • Kablovi za zvučnike
 • Ostali kablovi
po strani
Prikazujem 1 - 24 od 258 proizvoda