KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
Standardna boja plašta: crna

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl.

Ponašanje u uslovima požara:
- ne širi plamen
- ima malu gustinu dima
- ne sadrži korozivne gasove

N2XH

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
Standardna boja plašta: crna

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, ...

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
Standardna boja plašta: crna

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl.

Ponašanje u uslovima požara:
- ne širi plamen
- ima malu gustinu dima
- ne sadrži korozivne gasove

Više
Ima 9 proizvoda.
Prikazujem 1 - 9 od 9 proizvoda