KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica
Izolacija: zajednički sloj PVC mešavine nanešen preko dva ili tri paralelno postavljena provodnika tako da se žile mogu razdvojiti, a da se ne ošteti izolacija.
Boja plašta nije određena, mogu biti sve boje, a može biti i proziran.

PRIMENA

U suvim prostorijama, za priključak malih prenosivih netermičkih aparata, kao što su stone lampe, radio aparati, stoni ventilatori i sl. Na mestu uvoda u priključne naprave ili neposredno u prenosna trošila preporučljivo je staviti zaštitne uvodnice od gume ili termoplastičnih materijala.

P/L (H03VH-H)

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica
Izolacija: zajednički sloj PVC mešavine nanešen preko dva ili tri paralelno postavljena provodnika tako da se žile mogu razdvojiti, a da se ne ošteti izolacija.
Boja plašta nije određena, mogu biti sve boje, a može biti i proziran.

PRIMENA

U suvim prostorijama, za priključak...

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica
Izolacija: zajednički sloj PVC mešavine nanešen preko dva ili tri paralelno postavljena provodnika tako da se žile mogu razdvojiti, a da se ne ošteti izolacija.
Boja plašta nije određena, mogu biti sve boje, a može biti i proziran.

PRIMENA

U suvim prostorijama, za priključak malih prenosivih netermičkih aparata, kao što su stone lampe, radio aparati, stoni ventilatori i sl. Na mestu uvoda u priključne naprave ili neposredno u prenosna trošila preporučljivo je staviti zaštitne uvodnice od gume ili termoplastičnih materijala.

Više
Ima 2 proizvoda.
Prikazujem 1 - 2 od 2 proizvoda