KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
Ispuna: bezhalogena mešavina
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

PRIMENA

Ne širi požar, ne gori plamenom.
Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom.

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja ,
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja

Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru.
Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

NHXHX-J

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
Ispuna: bezhalogena mešavina
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

PRIMENA

Ne širi požar, ne gori plamenom.
...

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik
Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina
Ispuna: bezhalogena mešavina
Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva, mešavina na bazi poliolefina
Boja crna za energetske kablove, a plava.za  kablove koji se koristi za samosigurnosne krugove 

PRIMENA

Ne širi požar, ne gori plamenom.
Kablovi su namenjeni za instalacije u zgradama sa povećanim zahtevima za bezbednost ljudi i imovine, u zgradama u kojima je otežano spašavanje ljudi i životinja (visoki objekti svih namena u kojima boravi veći broj ljudi i životinja), javne, poslovne i druge objekte za koje je važno da ne dođe do brzog širenja požara i ugrožavanja ljudi dimom.

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen
- proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja ,
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja

Mogu se postavljati u vazduhu na regale ili u beton u kablovske kanale. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru.
Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

Više
Nema proizvoda u ovoj kategoriji